Dziś jest piątek, 18 kwietnia 2014 roku. Imieniny : Apoloniusza, Bogusławy, Go¶cisławy

Kwartalnik Myśl.pl

Do sieci salonów Empik trafił właśnie 29. numer kwartalnika "Myśl.pl", którego hasłem przewodnim jest "Jest nas 60 milionów".

 

Niezwykle miło poinformować nam, że począwszy od bieżącego numeru, na stałe  łamy naszego pisma wzbogaca się o nowy dział: „Myśl młodych”. Będzie on głosem młodego pokolenia narodowych- demokratów, za sprawa których obserwujemy nie tylko renesans zainteresowania idea narodową, ale także wiążemy z nim nadzieję na lepsze jutro Polski i Polaków.

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/27 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Nasz stosunek do kultury

Kultura jest jedną z najważniejszych składowych życia narodowego. Dojrzały naród cechuje kultura wysoka, naród upadły kultura popularna. Ruch narodowy uznaje kulturę za zjawisko, które kształtuje oblicza narodów. Ruch narodowy stawia sobie za główny cel dominację w przestrzeni kulturowej. Ruch narodowy zabiega o rząd dusz w narodzie ceniąc sobie wyżej przewagę kulturową od realizacji doraźnych interesów politycznych. Przez kulturę ruch narodowy rozumie różnoraką aktywność, której owocem są wytwory ludzkiej wyobraźni oraz intelektu.

Ruch narodowy uważa, że droga do odrodzenia narodowego wiedzie przez kulturę. Jest dumny z polskich osiągnięć na tej niwie na przestrzeni dziejów. Z bogactwa treści oraz wspaniałych pomników historii Polski. Ruch narodowy swe zaangażowanie kieruje na kulturę zdecydowanie. Uznaje ruch narodowy kulturę za rzecz najbardziej istotną. Ruch narodowy przeciwstawia się dewiacjom kulturowym, sztuce mizernej i tandetnej, libertyńskiej, która stanowi de facto jej karykaturę. Narodowy ruch uważa, że w państwie z tak bogatymi tradycjami kulturowymi należy położyć zdecydowany nacisk na wychowanie narodowe oraz kształtowanie postaw obywatelskich poprzez inwestycję w kulturę narodową. Kulturę będącą istotnym składnikiem życia narodowego w państwie łacińskiej cywilizacji.

 

Stosunek ruchu narodowego do kultury nie może być obojętny. Obca jednak ruchowi narodowemu jest tradycja romantyczna w literaturze, sztuce, malarstwie. Ruch narodowy szanuje męczeństwo i wysoce ceni przelaną za wolność krew, lecz w kulturze nigdy nie będzie wynosił na piedestał klęsk i przegranych. Narodowy ruch kulturowy będzie pokazywał to co piękne i wzniosłe w tradycji narodowej, a zarazem godne naśladowania i kultywowania w kulturze.

 

Ruch narodowy uważa, że współczesna wysoka polska kultura jest w stanie obronić się w cywilizowanym świecie sama. Odrzuca blagę, cierpiennictwo, te trendy kulturowe, które do rangi sztuki podnoszą takie zjawiska, jak osadzanie narządów płciowych w krzyżu, czy rzeźba z ludzkiego łajna.

 

Ruch narodowy tworzą ludzie, którzy wierzą w siłę własnego narodu, wierzą w Polskę. Wierzą w to, że są w stanie położyć kres bolszewizacji oraz salonowemu chamstwu, które do rangi cnoty podnosi kulturowe dewiacje.

Narodowy ruch stawia w kulturze na piękne tradycje oraz doznania godne urzeczywistniania w muzyce, sztuce, kulturze, malarstwie czy literaturze bądź krytyce. Na rozliczne, pulsujące życiem inicjatywy, które pokazują różnorodność i bogactwo kulturowe, głęboko patriotyczną muzykę, poezję czy sztukę.

 

 

Rafał Zgorzelski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicysta Myśl24.pl.

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

Polecamy