Dziś jest czwartek, 24 lipca 2014 roku. Imieniny : Kingi, Krystyna, Michaliny

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Do sieci salonów Empik trafił właśnie 30. numer kwartalnika "Myśl.pl" pt. "RZECZPOSPOLITA KIBOLSKA". Bandyci, wandale i chuligani czy jednak patrioci zdolni do oddania za ojczyznę życia? Kim są polscy kibice? Mitycznymi „kibolami” czy jednymi z niewielu, dla których Polska to nie tylko pusty frazes? Pytania te co jakiś czas stawiają polskie media.

Jedno jest pewne. Kibice, zwłaszcza piłkarscy, często byli i są politycznymi „ofiarami”. Z jednej strony rządzącej koalicji PO-PSL, na czele z premierem Tuskiem, z drugiej – formacji prawicowych, starających się wykorzystać ich potencjał wyborczy. Zarówno koalicja, jak i opozycja nigdy jednak nie zastanawiały się, w jaki sposób twórczo wykorzystać potencjał tkwiący w tym środowisku. Dlatego nowy numer „Myśl.pl” to nie tylko próba sportretowania polskich kibiców, ale także refleksja nad tym, jak i czy w ogóle powinni się oni angażować w politykę.

Poza tematem przewodnim – jak zwykle – solidna dawka historii i polityki oraz teksty dotykające zagadnień gospodarczych. Do tego analityczne artykuły na temat sytuacji za wschodnią granicą, wraz z receptami jak postępować, by nasze działania przynosiły korzyść państwu i narodowi polskiemu.

Wreszcie relacje ze spotkań licznie powstających, regionalnych klubów kwartalnika oraz „Myśl Młodych”, a w niej szerokie spektrum tematów, którymi żyje nowe pokolenie.

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/29 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Nasz stosunek do kultury

Kultura jest jedną z najważniejszych składowych życia narodowego. Dojrzały naród cechuje kultura wysoka, naród upadły kultura popularna. Ruch narodowy uznaje kulturę za zjawisko, które kształtuje oblicza narodów. Ruch narodowy stawia sobie za główny cel dominację w przestrzeni kulturowej. Ruch narodowy zabiega o rząd dusz w narodzie ceniąc sobie wyżej przewagę kulturową od realizacji doraźnych interesów politycznych. Przez kulturę ruch narodowy rozumie różnoraką aktywność, której owocem są wytwory ludzkiej wyobraźni oraz intelektu.

Ruch narodowy uważa, że droga do odrodzenia narodowego wiedzie przez kulturę. Jest dumny z polskich osiągnięć na tej niwie na przestrzeni dziejów. Z bogactwa treści oraz wspaniałych pomników historii Polski. Ruch narodowy swe zaangażowanie kieruje na kulturę zdecydowanie. Uznaje ruch narodowy kulturę za rzecz najbardziej istotną. Ruch narodowy przeciwstawia się dewiacjom kulturowym, sztuce mizernej i tandetnej, libertyńskiej, która stanowi de facto jej karykaturę. Narodowy ruch uważa, że w państwie z tak bogatymi tradycjami kulturowymi należy położyć zdecydowany nacisk na wychowanie narodowe oraz kształtowanie postaw obywatelskich poprzez inwestycję w kulturę narodową. Kulturę będącą istotnym składnikiem życia narodowego w państwie łacińskiej cywilizacji.

 

Stosunek ruchu narodowego do kultury nie może być obojętny. Obca jednak ruchowi narodowemu jest tradycja romantyczna w literaturze, sztuce, malarstwie. Ruch narodowy szanuje męczeństwo i wysoce ceni przelaną za wolność krew, lecz w kulturze nigdy nie będzie wynosił na piedestał klęsk i przegranych. Narodowy ruch kulturowy będzie pokazywał to co piękne i wzniosłe w tradycji narodowej, a zarazem godne naśladowania i kultywowania w kulturze.

 

Ruch narodowy uważa, że współczesna wysoka polska kultura jest w stanie obronić się w cywilizowanym świecie sama. Odrzuca blagę, cierpiennictwo, te trendy kulturowe, które do rangi sztuki podnoszą takie zjawiska, jak osadzanie narządów płciowych w krzyżu, czy rzeźba z ludzkiego łajna.

 

Ruch narodowy tworzą ludzie, którzy wierzą w siłę własnego narodu, wierzą w Polskę. Wierzą w to, że są w stanie położyć kres bolszewizacji oraz salonowemu chamstwu, które do rangi cnoty podnosi kulturowe dewiacje.

Narodowy ruch stawia w kulturze na piękne tradycje oraz doznania godne urzeczywistniania w muzyce, sztuce, kulturze, malarstwie czy literaturze bądź krytyce. Na rozliczne, pulsujące życiem inicjatywy, które pokazują różnorodność i bogactwo kulturowe, głęboko patriotyczną muzykę, poezję czy sztukę.

 

 

Rafał Zgorzelski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicysta Myśl24.pl.

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

Polecamy