Dziś jest środa, 1 kwietnia 2015 roku. Imieniny : Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Często słyszymy opinię, że środowiska narodowe zbyt małą wagę przykładają do sformułowania czytelnego programu gospodarczego. Jedną z prób zdefiniowania stanowiska w tych niezwykle ważnych kwestiach, jest najnowszy, 32. numer kwartalnika "Myśl.pl". Jego redakcja, wspólnie z ekspertami fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w kontrze do doktryn "Polski liberalnej" oraz "Polski solidarnej" postanowiła zainicjować dyskusję na ten temat. Jej zwieńczeniem będzie opracowanie za kilka miesięcy programu pt. "Polska gospodarna". Jak będą wyglądały jego główne tezy? Odpowiedź na łamach najnowszego numeru. Zapraszamy do zakupu i wnikliwej lektury !


Często słyszymy, że ostatnie lata, a może nawet ćwierćwiecze to dla Polski czas zmarnowanych szans. To czas pozornych zmian, składania deklaracji bez pokrycia oraz jałowego sporu politycznego. Ten ostatni zdominowały dwie wizje Polski: solidarna i liberalna. Batalia, którą pod ich płaszczykiem prowadzą dwie główne partie nie doprowadziła jednak ani do poprawy losu najbiedniejszych, ani też ułatwień dla najdynamiczniejszej części naszego społeczeństwa jaką są przedsiębiorcy. Stało się tak pomimo, że teoretycznie to właśnie te dwie grupy społeczne miały być ich głównymi beneficjentami. Polska jednak, a Polacy w szczególności znacznie bardziej niż teoretycznych sporów i haseł potrzebują konkretów. Te, naszym zdaniem znacznie lepiej można osiągnąć dzięki koncepcji Polski gospodarnej. Co ona oznacza?

Oznacza państwo nie tylko z nazwy przyjazne przedsiębiorcy, państwo, którego rozwój jest pochodną dynamiki obywateli, którzy zamiast z niego emigrować uznają, że warto w nim żyć, płacić podatki oraz wychowywać dzieci. To państwo minimum biurokracji oraz maksimum przejrzystości. Państwo, w którym urzędnik ma świadomość, że obywatel nie jest jedynie „petentem” ale z racji płaconych podatków również szefem. Państwo, w którym sądy działają szybko, sprawnie, a nade wszystko transparentnie. Nade wszystko jednak to państwo, które za sprawą administracji publicznej każdą złotówkę wydaje z sensem i w interesie suwerena czyli narodu. Mam nadzieję, że bieżący numer naszego kwartalnika zapoczątkuje dyskusję nad kompleksowym programem, który najlepiej opisuje właśnie hasło „Polski gospodarnej”. Czas najwyższy, pod tym właśnie sztandarem zebrać środowiska: narodowych demokratów, wolnościowców, republikanów i konserwatystów. Zebrać i poprowadzić do zwycięstwa!

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/42 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Nasz stosunek do kultury

Kultura jest jedną z najważniejszych składowych życia narodowego. Dojrzały naród cechuje kultura wysoka, naród upadły kultura popularna. Ruch narodowy uznaje kulturę za zjawisko, które kształtuje oblicza narodów. Ruch narodowy stawia sobie za główny cel dominację w przestrzeni kulturowej. Ruch narodowy zabiega o rząd dusz w narodzie ceniąc sobie wyżej przewagę kulturową od realizacji doraźnych interesów politycznych. Przez kulturę ruch narodowy rozumie różnoraką aktywność, której owocem są wytwory ludzkiej wyobraźni oraz intelektu.

Ruch narodowy uważa, że droga do odrodzenia narodowego wiedzie przez kulturę. Jest dumny z polskich osiągnięć na tej niwie na przestrzeni dziejów. Z bogactwa treści oraz wspaniałych pomników historii Polski. Ruch narodowy swe zaangażowanie kieruje na kulturę zdecydowanie. Uznaje ruch narodowy kulturę za rzecz najbardziej istotną. Ruch narodowy przeciwstawia się dewiacjom kulturowym, sztuce mizernej i tandetnej, libertyńskiej, która stanowi de facto jej karykaturę. Narodowy ruch uważa, że w państwie z tak bogatymi tradycjami kulturowymi należy położyć zdecydowany nacisk na wychowanie narodowe oraz kształtowanie postaw obywatelskich poprzez inwestycję w kulturę narodową. Kulturę będącą istotnym składnikiem życia narodowego w państwie łacińskiej cywilizacji.

 

Stosunek ruchu narodowego do kultury nie może być obojętny. Obca jednak ruchowi narodowemu jest tradycja romantyczna w literaturze, sztuce, malarstwie. Ruch narodowy szanuje męczeństwo i wysoce ceni przelaną za wolność krew, lecz w kulturze nigdy nie będzie wynosił na piedestał klęsk i przegranych. Narodowy ruch kulturowy będzie pokazywał to co piękne i wzniosłe w tradycji narodowej, a zarazem godne naśladowania i kultywowania w kulturze.

 

Ruch narodowy uważa, że współczesna wysoka polska kultura jest w stanie obronić się w cywilizowanym świecie sama. Odrzuca blagę, cierpiennictwo, te trendy kulturowe, które do rangi sztuki podnoszą takie zjawiska, jak osadzanie narządów płciowych w krzyżu, czy rzeźba z ludzkiego łajna.

 

Ruch narodowy tworzą ludzie, którzy wierzą w siłę własnego narodu, wierzą w Polskę. Wierzą w to, że są w stanie położyć kres bolszewizacji oraz salonowemu chamstwu, które do rangi cnoty podnosi kulturowe dewiacje.

Narodowy ruch stawia w kulturze na piękne tradycje oraz doznania godne urzeczywistniania w muzyce, sztuce, kulturze, malarstwie czy literaturze bądź krytyce. Na rozliczne, pulsujące życiem inicjatywy, które pokazują różnorodność i bogactwo kulturowe, głęboko patriotyczną muzykę, poezję czy sztukę.

 

 

Rafał Zgorzelski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicysta Myśl24.pl.

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy