Dziś jest niedziela, 23 listopada 2014 roku. Imieniny : Adeli, Felicyty, Klemensa

REKLAMA

Kwartalnik Myśl.pl

Do sieci salonów Empik trafił właśnie 31. numer kwartalnika "Myśl.pl" pt. "HISTORIA ODZYSKANA". Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae  (Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia) zwykł mawiać Cyceron. Przynajmniej w tej sprawie zgadzamy się z nim całkowicie. Zwłaszcza w okresach klęski i upadku jej rola dla utrzymania świadomości narodowej oraz krzewienia postaw patriotycznych i niepodległościowych była olbrzymia.


Jak jest dzisiaj? Z jednej strony można dostrzec jej renesans w postaci coraz większego zainteresowania przykładowo tematyką „Żołnierzy Wyklętych”, z drugiej natomiast marginalizuje się ja w procesie edukacji szkolnej. Statystycznie, historyczna wiedza i świadomość Polaków nie jest raczej powodem do dumy. Jak w wielu innych sprawach, także i w tej, często fakty mylą się nam z mitami, prawda z półprawdami, a nawet całkowitym fałszem. Okres komunizmu zrobił swoje, reszty dokonały nasze lenistwo i brak woli politycznej by z historii uczynić fundament wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Specjalnie to nie dziwi, zwłaszcza w kontekście problemów z historią własnego życia wielu ikon III RP. Pora na zmiany. Nie tylko te systemowe. Na nie być może przyjdzie czas dopiero gdy do głosu w życiu społeczno – politycznym dojdą ludzie, którzy nie boją się materiałów zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Aktualnie czeka nas trudniejsze zadanie. Polega ono na rozbudzeniu historycznej  ciekawości już teraz wśród swoich znajomych i kolegów. Dla tych, którzy interesują się przeszłością od lat, pora na kolejny stopień wtajemniczenia. Jest nim niewątpliwie umiejętność wyciągania z posiadanej wiedzy właściwych wniosków. Pierwsze próby (różnie zresztą oceniane) mamy za sobą. „Obłęd 44” Piotra Zychowicza czy ostatnio „Jakie piękne samobójstwo” Rafała Ziemkiewicza to nic innego jak próba zainicjowania dyskusji nie tylko o historii ale także o jej konsekwencjach, całkiem na serio i bez wszechobecnego patosu i tematów zakazanych. Zanim stanie się to tendencją popularną na lamach bieżącego numeru staramy się przyglądnąć roli jaką historia ma i może mieć, zwłaszcza w kontekście wychowania pokolenia młodych Polaków. Poza historią, numer który bierzecie Państwo do rąk to także tematyka gospodarcza (teksty dr Rafała Zgorzelskiego), refleksja nad polską polityką wschodnią (Michał Kowalczyk), przyszłością ruchu narodowego (Bartłomiej Królikowski) oraz solidna dawka recenzji oraz relacji ze spotkań coraz liczniejszych klubów Myśl.pl.   

 

Więcej…

_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
01/36 
start stop bwd fwd

MyślTV

FACEBOOK

Nasz stosunek do kultury

Kultura jest jedną z najważniejszych składowych życia narodowego. Dojrzały naród cechuje kultura wysoka, naród upadły kultura popularna. Ruch narodowy uznaje kulturę za zjawisko, które kształtuje oblicza narodów. Ruch narodowy stawia sobie za główny cel dominację w przestrzeni kulturowej. Ruch narodowy zabiega o rząd dusz w narodzie ceniąc sobie wyżej przewagę kulturową od realizacji doraźnych interesów politycznych. Przez kulturę ruch narodowy rozumie różnoraką aktywność, której owocem są wytwory ludzkiej wyobraźni oraz intelektu.

Ruch narodowy uważa, że droga do odrodzenia narodowego wiedzie przez kulturę. Jest dumny z polskich osiągnięć na tej niwie na przestrzeni dziejów. Z bogactwa treści oraz wspaniałych pomników historii Polski. Ruch narodowy swe zaangażowanie kieruje na kulturę zdecydowanie. Uznaje ruch narodowy kulturę za rzecz najbardziej istotną. Ruch narodowy przeciwstawia się dewiacjom kulturowym, sztuce mizernej i tandetnej, libertyńskiej, która stanowi de facto jej karykaturę. Narodowy ruch uważa, że w państwie z tak bogatymi tradycjami kulturowymi należy położyć zdecydowany nacisk na wychowanie narodowe oraz kształtowanie postaw obywatelskich poprzez inwestycję w kulturę narodową. Kulturę będącą istotnym składnikiem życia narodowego w państwie łacińskiej cywilizacji.

 

Stosunek ruchu narodowego do kultury nie może być obojętny. Obca jednak ruchowi narodowemu jest tradycja romantyczna w literaturze, sztuce, malarstwie. Ruch narodowy szanuje męczeństwo i wysoce ceni przelaną za wolność krew, lecz w kulturze nigdy nie będzie wynosił na piedestał klęsk i przegranych. Narodowy ruch kulturowy będzie pokazywał to co piękne i wzniosłe w tradycji narodowej, a zarazem godne naśladowania i kultywowania w kulturze.

 

Ruch narodowy uważa, że współczesna wysoka polska kultura jest w stanie obronić się w cywilizowanym świecie sama. Odrzuca blagę, cierpiennictwo, te trendy kulturowe, które do rangi sztuki podnoszą takie zjawiska, jak osadzanie narządów płciowych w krzyżu, czy rzeźba z ludzkiego łajna.

 

Ruch narodowy tworzą ludzie, którzy wierzą w siłę własnego narodu, wierzą w Polskę. Wierzą w to, że są w stanie położyć kres bolszewizacji oraz salonowemu chamstwu, które do rangi cnoty podnosi kulturowe dewiacje.

Narodowy ruch stawia w kulturze na piękne tradycje oraz doznania godne urzeczywistniania w muzyce, sztuce, kulturze, malarstwie czy literaturze bądź krytyce. Na rozliczne, pulsujące życiem inicjatywy, które pokazują różnorodność i bogactwo kulturowe, głęboko patriotyczną muzykę, poezję czy sztukę.

 

 

Rafał Zgorzelski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicysta Myśl24.pl.

FacebookTwitter

Kwartalnik


Partnerzy
portalu

 

Polecamy